Aanmelding voor training, workshop en voorlichting van Studenten Services

Meld je hier aan voor de workshop, training of voorlichting van jouw keuze. Vul ook de gegevens onder 'Machtiging' in om aan de voorwaarden te voldoen.

Datum heeft niet het juiste formaat.
Ik meld me aan voor
_____________________________________________
Toestemming machtiging

Als je je niet tijdig hebt afgemeld of je hebt niet deelgenomen aan de training of workshop, zal Studenten Services € 50,- in rekening brengen. Alleen om die reden vragen we je financiële gegevens in te vullen. Indien je deelneemt aan een workshop of training waar kosten aan verbonden zijn, ontvang je apart bericht over de betaalwijze.