Studiekeuzestappenplan voor herkiezers

In het studieskeuzestappenplan voor herkiezers ga je zelf aan de slag om tot een nieuwe studiekeuze te komen. Je begint met opdrachten om een beter inzicht in je kwaliteiten, wensen en interesses te krijgen. Vervolgens krijg je tips hoe je je kunt oriënteren op opleidingen en hoe je een keuze kunt maken.

Mocht je na het maken van het studiekeuzestappenplan nog behoefte hebben aan begeleiding, dan kun je contact opnemen met het Student Careers Centre van de UvA.

Gepubliceerd door  Studenten Services

5 december 2018